Sociálně-aktivizační služba Ústí nad Labem

Na základě dlouhodobé praxe nabízíme cizincům žijícím na území České republiky bezplatné poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Tyto služby jsou poskytovány v rámci registrované sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Provozní doba ambulantní a terénní formy poskytování:

 • Pondělí:      8:00 – 17:00
 • Úterý:         8:00 – 16:00
 • Středa:       8:00 – 17:00
 • Čtvrtek:      8:00 – 16:00
 • Pátek:         8:00 – 15:00 (vyhrazeno pro administrativní úkony, urgentní případy a předem objednané klienty)

Cílová skupina:   

 • Rodiny migrantů a azylantů s dítětem/dětmi s platným povolením k pobytu na území ČR, jejichž přesný okruh je vymezen § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Služba je určena rodinám s dětmi v nouzi, nebo které se z důvodu jazykové a kulturní bariéry nedostatečně orientují v českém prostředí.

Poskytujeme:

 • Odborné sociální a právní poradenství
 • Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost
 • Poskytování informací týkajících se práv a povinností rodin
 • Doprovody a asistence při komunikaci se školou, úřady, lékaři a dalšími institucemi
 • Doučování dětí, integrační a volnočasové aktivity

Cílem služby je posílit samostatnost a kompetence rodin při řešení náročných životních situací a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dětí.

KONTAKT  ZDE

Leták SAS (ÚNL)

Služba je podpořena Ústeckým krajem