Sociálně-aktivizační služba Ústí nad Labem

V rámci sociálně aktivizační služby pracujeme s rodinami migrantů na komplexním řešení jejich rodinné situace. Rodinám je poskytováno odborné sociální a právní poradenství, jsou pro ně připravovány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále rodinám poskytujeme všeobecné informace, které jsou významně spjaté se začleněním nově příchozích cizinců do společnosti v ČR a zároveň se týkají jejich práv a povinností. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována jak ambulantní, tak terénní formou v rámci celého Ústeckého kraje.

Poskytované služby

  • Odborné sociální a právní poradenství
  • Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost
  • Poskytování informací týkajících se práv a povinností rodin
  • Asistence při komunikaci mezi rodiči a školou
  • Doučování dětí

 

Pro další informace kontaktujte ústecké sociální oddělení.