Sociálně-aktivizační služba Ústí nad Labem

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

 • Pondělí:      8:30 – 18:00
 • Úterý:         8:30 – 17:00
 • Středa:       8:30 – 18:00
 • Čtvrtek:      8:30 – 17:00
 • Pátek:         8:30 – 15:00 (vyhrazeno pro administrativní úkony, urgentní případy a předem objednané klienty)

Provozní doba terénní formy poskytování:

 • Úterý:        13:00 – 16:00
 • Pátek:        13:00 – 17:00

 

Cílová skupina:   

Rodiny migrantů a azylantů s dítětem/dětmi.

Služba je určena rodinám s dětmi v nouzi a rodinám které se z důvodu jazykové a kulturní bariéry nedostatečně orientují v českém prostředí.

 

Poskytujeme:

 • Odborné sociální a právní poradenství
 • Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost
 • Poskytování informací týkajících se práv a povinností rodin
 • Doprovody a asistence při komunikaci se školou, úřady, lékaři a dalšími institucemi
 • Doučování dětí, integrační a volnočasové aktivity

Cílem služby je posílit samostatnost a kompetence rodin při řešení náročných životních situací a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dětí.

KONTAKT  zde

 

Služba je podpořena Ústeckým krajem