Sociálně-aktivizační služba Praha

Jedná se o službu sociální prevence dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naším posláním je pomáhat a podporovat rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami překonat. Cílem služby je aktivizovat rodiče ke změně a motivovat je, aby se spolupodíleli na řešení svých problémů.

 

Cílová skupina

  • Rodiny cizinců s jedním a více dětmi
  • Děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy
  • Mladí lidé do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Poskytované služby

  • Základní a odborné sociální poradenství – ambulantní i terénní forma
  • Rodinné poradenství a psychosociální podpora
  • Výchovně vzdělávací aktivity a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi
  • Podpora a pomoc při přípravě na vyučování

 

Pro další informace kontaktujte pražské sociální oddělení.