Služby pro školy

Na základě dlouholetých zkušeností školám poskytujeme individuální poradenství, týkající se metod výuky dětí cizinců a přístupu k nim.  Zajišťujeme průvodcovství mezi rodinou dítěte – cizince a novou školou, seznamujeme rodiče se školním systémem, včetně poskytování informací o školním řádu, způsobu omlouvání apod.

 

ŠKOLÁM KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:

 

Poradenství k začleňování a vzdělávání žáků cizinců

  • Přijetí žáka, zařazení do ročníku, hodnocení, podpůrná opatření
  • Metodická podpora k výuce češtiny pro cizince a tvorbě výukových materiálů
  • Informování o dostupných výukových materiálech, kurzech češtiny

 

Asistence při komunikaci s rodiči žáků cizinců

  • Úvodní setkání (omlouvání, provoz školy, nastavení způsobu komunikace)
  • Řešení vzdělávacích potřeb a kázeňských problémů
  • Doprovody na třídní schůzky
  • Zprostředkování tlumočení

 

Poradenství poskytujeme telefonicky či osobně přímo ve škole.

 

 

Semináře pro pedagogy

Na základě projektů vypisujeme bezplatné semináře pro pedagogy, v případě potřeby si škola u nás může objednat seminář tzv. na klíč (vlastní výběr témat a rozsahu, realizace přímo na škole).

 

Žák cizinec v české škole (4 h)

– legislativa, proces přijetí, systém podpůrných opatření, metody a formy výuky, spolupráce s rodiči

Dítě cizince v mateřské škole (3 h)

– legislativa, metody a formy výuky, spolupráce s rodiči, učební materiály

Výuka českého jazyka pro cizince (4h)

– výuka jednotlivých jazykových kompetencí, struktura lekce, učební materiály, jazykové aktivity

Integrace vietnamských žáků (4h)

– Vietnamci v ČR, kulturní odlišnosti, vietnamština, výuka Vietnamců

Interkulturní kompetence pedagoga (4h)

– interkulturní komunikace, kulturní dimenze, specifika vybraných národností, vzdělávací systémy v zahraničí

 

Multikulturní programy

Nabízíme multikulturní vzdělávací programy, přednášky, diskusní setkání a projektové dny zaměřené na představování cizinců žijících v České republice a prezentaci jejich tradic, zvyků a kultury. V těchto vzdělávacích programech usilujeme o rozvíjení interkulturních kompetencí účastníků a znalostí dalších kultur. Některé programy zprostředkovávají přímé setkání s cizinci.

 

Cizinci v ČR (45-90 min)

– základní informace o nejčastěji zastoupených skupinách cizinců v Ústeckém kraji a jejich kultuře, interkulturní kvíz pracující s vlastními předsudky, vyprávění cizince

Uprchlíci (45-90 min.)

– základní informace o uprchlictví a migraci, vyprávění uprchlíka

Interkulturní komunikace (45 min.)

– základy interkulturní komunikace a specifika neverbality u vybraných kultur

Kulturní šok (45 min.)

– pojetí kultury a její dimenze, kulturní šok a proces adaptace

Ochutnejte Vietnam (45-90 min)

– základní informace o Vietnamu a jeho kultuře, včetně ochutnávky vietnamského čaje, případně drobných pokrmů (např. ovoce, krevetové lupínky, jarní závitky)

Kuba  – příběh života (45-90 min)

– život na Kubě, téma lidských práv, workshop kubánské salsy a jiných latinskoamerických tanců

 

Nabídka pro střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy

Tyto vzdělávací programy jsou určeny studentům sociální práce a příbuzným oborům.

 

Integrace cizinců v Ústeckém kraji (90 min.)

– migrace, subjekty podílející se na integraci cizinců, formy pomoci, interkulturní kvíz

Sociální práce s imigranty (90 min)

– praktické cvičení, kompetence pracovníka s imigranty

 

 

Pro více informací kontaktujte vzdělávací oddělení Ústí nad Labem.