Služby pro instituce

Integrace cizinců se neobejde bez připravenosti institucí na práci s nimi, proto nabízíme školení pro odbornou veřejnost. Obsah školení je vždy vytvářen individuálně podle aktuálních potřeb každé instituce. Školení jsou většinou zaměřena na interkulturní kompetence, seznámení se specifiky nejčastěji zastoupených skupin cizinců žijících v ČR, přehled pobytových statutů včetně práv a povinností z nich vyplývajících.

Účastníci našich školení

  • Městská policie
  • Sociální pracovníci
  • Školská zařízení
  • Úředníci
  • Záchranný integrovaný systém

 

Pro více informací kontaktujte pracovníky vzdělávacího oddělení v Praze a v Ústí nad Labem.