Přednášky a workshopy

Prostřednictvím rozmanitých workshopů představujeme české veřejnosti specifické tradice, zvyky i dovednosti jednotlivých komunit cizinců žijících v České republice. Lidé všech generací tak mají možnost seznámit se s multikulturním prostředím, naučit se novým dovednostem a zprostředkovaně poznat exotické země a lidé z nich pocházející. České majoritě tak pomáháme překonávat předsudky a xenofobii vůči cizincům. Prostřednictvím těchto akcí zároveň informujeme veřejnost o činnosti Poradny pro integraci a seznamujeme je s cizineckou problematikou.

V minulých letech jsme pořádali workshopy zaměřené na výrobu sushi, čajové obřady nebo dílny vytváření origami, uspořádali jsme africké odpoledne s bubnováním či výtvarné workshopy. Veškeré workshopy vedli samotní cizinci, kteří dané techniky a tradice ovládají.