Podpora inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Doba realizace projektu: 1.2.2018 – 31.7.2019
Místo realizace: hl. m. Praha
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Financováno: Operační program Praha: pól růstu ČR

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na posílení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci školní výuky a obecně v nové společnosti a to zejména rozvojem kognitivních schopností žáků s OMJ a žáků z majoritní společnosti s využitím inovativního vzdělávacího programu Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). K rozvoji klíčových kompetencí žáků budou v návaznosti na vzdělávací programy škol pořádány odpovídající volnočasové aktivity a dále budou děti s OJM v rámci projektu spolupracovat s průvodcem z řad dobrovolníků PPI, který dětem poskytne potřebnou podporu při adaptaci v nových podmínkách.
Projekt se rovněž zaměřuje na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků. Školám bude nabídnuta metodická podpora formou informování pedagogů a realizace interkulturních seminářů o práci s dětmi – cizinci a o možnostech spolupráce s jejich rodiči. Pro pedagogy bude zajištěno školení metody EIF s akreditací MŠMT.
Dílčím cílem projektu je zvýšení informovanosti rodičů žáků s OMJ o českém vzdělávacím systému a možnosti zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí.

Cílová skupina:
– Děti a žáci mateřských, základních a středních škol v případě aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a posilování inkluze
– Děti a žáci se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami, zvláště žáci s odlišným mateřským jazykem
– Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení

Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Peterová – jana.peterova@p-p-i.cz
Mgr. Veronika Borozová – veronika.borozova@p-p-i.cz

Plakát projektu