Odborné sociální poradenství – Ústecký kraj

Na základě dlouhodobé praxe nabízíme cizincům žijícím na území České republiky bezplatné sociální poradenství. Sociální poradenství je poskytováno v rámci registrované sociální služby Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Cílová skupina:

  • Cizinci s platným povolením k pobytu na území ČR, jejichž přesný okruh je vymezen § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytujeme:

  • Odborné sociální a právní poradenství
  • Asistence při hledání zaměstnání a bydlení
  • Doprovody na jednání s úřady a dalšími institucemi
  • Asistence při zajišťování zdravotního pojištění a péče
  • Informační servis o sociálním systému ČR
  • Konzultování psychosociálních obtíží
  • Pomoc v oblasti vzdělávání

Provozní doba ambulantní a terénní formy poskytování:

Pondělí:   8:00 – 17:00

Úterý:       8:00 – 16:00

Středa:    8:00 – 17:00

Čtvrtek:   8:00 – 16:00

Pátek:      8:00 – 15:00 (vyhrazeno pro administrativní úkony, urgentní případy a předem objednané klienty)

Posláním organizace je pomoc cizincům při integraci do společnosti tak, aby se mohli stát plnohodnotnými občany se všemi právy i povinnostmi. Cílem naší práce je i zmírnění diskriminace a xenofobních nálad ve společnosti.

 

Kontakt:

Adresa: Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 216 536

Email: usti@p-p-i.cz

Leták OSP (ÚNL)
KONTAKTY NA PRACOVNÍKY  zde

Služba byla podpořena Ústeckým krajem

Mapa pomoci – zde najdete nabídku sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve městě Ústí nad Labem.