Kurzy jazyků Ústí nad Labem

Cizincům v Ústeckém kraji nabízíme kurzy českého jazyka ve všech jazykových úrovních. Pomáháme s přípravou na zkoušku A1 pro získání trvalého pobytu a B1 pro získání českého občanství, rovněž připravujeme lékaře na výkon jejich povolání v ČR. Dále pořádáme příměstské jazykové tábory pro děti s výukou českého jazyka a připravujeme předškoláky na vstup do základní školy. Pro zájemce zajišťujeme také placené individuální kurzy českého jazyka.

Kurzy českého jazyka pro začátečníky/mírně pokročilé/více pokročilé
Rozsah je 90 vyučovacích hodin
Kurzy jsou zdarma
Učebnici si účastníci zajišťují sami
Kurzy jsou určeny pro cizince ze třetích zemí (mimo EU)
Přihlášku a aktuální termíny najdete na www.centrumcizincu.cz

Příprava na zkoušku A1 pro získání trvalého pobytu
Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin (v případě potřeby lze navýšit)
Kurz je zdarma
Možnost vykonání bezplatné zkoušky nanečisto: 3 hodiny (písemná i ústní část)

Příprava na zkoušku B1 pro získání českého občanství
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin (v případě potřeby lze navýšit)
Kurz je zdarma
Možnost vykonání bezplatné zkoušky nanečisto: 4 hodiny (písemná i ústní část)

Kurz českého jazyka pro lékaře
Příprava lékařů na výkon povolání v českém jazyce
Obsah: seznámení se s odbornou terminologií a komunikace mezi lékařem a pacientem

Kurz je zdarma

Kurzy českého jazyka pro děti
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin
Kurzy jsou zdarma
A) Kurz se zaměřením na každodenní slovní zásobu a základní gramatiku
B) Kurz se zaměřením na „školní“ češtinu (základní gramatické termíny, vyjmenovaná slova, slovní druhy, český pravopis)
C) Čeština na příměstském jazykovém táboře (v období červenec – srpen)

Kurz českého jazyka pro předškoláky
Příprava na vstup do Základní školy (rozvoj slovní zásoby nezbytné pro školní prostředí)
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin
Kurz je zdarma

Doučování češtiny a dalších školních předmětů pro žáky ZŠ, SŠ
Realizace na základě individuální domluvy
Doučování je zdarma

Individuální kurz českého jazyka
Kurz běžné češtiny: 250 Kč/60 minut
Kurz odborné češtiny: 300 Kč/60 minut

 

Pro více informací a přihlášení kontaktujte vzdělávací oddělení Ústí nad Labem.