Project title: JINÝ ŽÁK/JINÝ UČITEL – podpora pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky těchto žáků

Project period: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

Place of realization: Ústecký kraj

Implementer: Poradna pro integraci, z. ú.

Founded by: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávání v regionálním školství a podpory aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2021

Introduction:

Cílem projektu je dosáhnout pozitivní změny na straně učitele i na straně žáka. Projektové aktivity zvýší kompetence pedagogických pracovníků včetně studentů připravujících se na povolání učitel v oblasti výuky žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, zároveň podpoří žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a zvýší jejich jazykovou vybavenost nezbytnou pro úspěšné studium na české škole.

Žákům cizincům, popř. státním občanů České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci, projekt nabízí:

  • Individuální a tandemový kurz češtiny pro děti
  • Skupinový kurz češtiny během letních prázdnin
  • Individuální doučování školních předmětů

V rámci podpory lze využít popř. bilingvní tandemovou výuku nebo spojení výuky učitelů odborných předmětů a českého jazyka, učitelů českého jazyka a speciálních pedagogů.

Pedagogům a studentům připravujícím se na povolání učitel nabízí školení a metodickou podporu v oblasti výuky žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.