Interkulturní asistence

Při každodenním práci s migranty se ukazuje potřeba znát kontext kultur, které jsou ve vzájemném kontaktu. Pouhé tlumočení nestačí, protože i přes správnost obsahové stránky se nemusíme domluvit. Interkulturní asistenti se orientují v migrantově situaci, znají českou legislativu, vedle toho dokážou vnímat odlišné vzorce chování a způsoby komunikace v obou kulturách.

Interkulturní asistenci lze využít při kontaktu migrantů s úřady, školami, lékaři, zaměstnavateli, pronajímateli bytů.

V současné době nabízíme zdarma interkulturní asistenci při komunikaci s Vietnamci v Ústeckém kraji.

Potřebujete-li pomoc při komunikaci s cizinci v jiných jazycích, jsme schopni vás odkázat na tlumočníky. V některých případech náklady na tlumočení můžeme hradit z projektů.