Interkulturní asistence Ústí nad Labem

INTERKULTURNÍ ASISTENCE

Při každodenní práci s migranty se ukazuje potřeba znát kontext kultur, které jsou ve vzájemném kontaktu. Pouhé tlumočení nestačí, protože i přes správnost obsahové stránky se nemusíme domluvit. Interkulturní asistenti se orientují v migrantově situaci, znají českou legislativu, navíc dokážou vnímat odlišné vzorce chování a způsoby komunikace v obou kulturách.

V současné době nabízíme zdarma interkulturní asistenci při komunikaci s Vietnamci, Rusy a Ukrajinci v Ústeckém kraji.

Potřebujete-li pomoc při komunikaci s cizinci v jiných jazycích, jsme schopni vás odkázat na tlumočníky. V některých případech náklady na tlumočení můžeme hradit z projektů.

Nejčastěji řešené situace

  • Kontakt s úřady, školami, lékaři, zaměstnavateli, pronajímateli bytů
  • Tlumočení při konzultacích a jednáních
  • Organizace kulturních akcí a workshopů
  • Základní poradenství v sociálních a pobytových otázkách

 

Kontakty na pracovníky v Ústí nad Labem.