Čeština pro školy

Nabízíme školám výuku českého jazyka:

KURZY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Poradna pro integraci provozuje sociální podnik JAZYKOVOU ŠKOLU CZECH IN(www.czechinskola.cz). Jazyková škola Czech IN připravuje kurzy podporující jazykovou integraci dětí cizinců na základních a středních školách. Výuka je vedena zkušenými lektory v českém jazyce a zaměřuje se na celkové zlepšení mluveného i psaného projevu a rozšiřování slovní zásoby. Zároveň je zohledňován specifický vzdělávací program škol, tak aby kurz efektivně doplňoval resp. procvičoval znalosti, které děti získávají ve škole.
Výuka probíhá v příjemné, hravé a bezpečné atmosféře a je koncipována tak, aby děti zároveň vzdělávala i bavila, bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Samozřejmostí je individuální přístup k dětem a kulturně citlivé pojetí výuky, které vychází ze znalosti jejich sociokulturního zázemí.  Lektoři se zde mohou opřít o mnohaleté zkušenosti práce s cizinci zaměstnanců Poradny pro integraci. Každý kurz se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám škol, tak aby nebyla narušena vlastní výuka, především co se týče četnosti a doby konání kurzu češtiny.

INDIVIDUÁLNÍ DOTOVANÉ KURZY

Poradna pro integraci opakovaně žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další dárce o finanční podporu individuálních kurzů češtiny pro děti ze sociálně slabšího prostředí. Omezenému počtu dětí cizinců z Ústeckého kraje a Prahy proto můžeme nabídnout individuální kurzy zdarma. V případě, že na Vaší škole je potřeba jaz ykové výuky dětí, kterou  rodiče nemohou uhradit, neváhejte se na nás obrátit. V případě, že bude aktuálně probíhat projekt, nabídneme dětem výuku českého jazyka zdarma.

PODPORA ŠKOL PŘI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ NA VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA

V případě, že má Vaše škola zájem ucházet se o finanční podporu Ministerstve školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výuky českého jazyka dětí cizinců, nabízíme Vám naše služby při přípravě projektových žádostí a následného zajištění jazykové výuky. Máme bohaté zkušenosti jak s vypracováním žádostí, tak s realizací kvalitních kurzů přizpůsobených potřebám dětí.