Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018
Místo realizace: Ústecký kraj a hl. m. Praha
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V rámci projektu vznikne během roku 2018 výukový materiál pro potřeby nově příchozích náctiletých cizinců, včetně metodické podpory pro pedagogy. Vhodnost materiálu a práce s ním se bude ověřovat v rámci 20 individuálních kurzů pro žáky cizince, kteří jsou v ČR noví nebo zde pobývají méně než 18 měsíců. Vedle toho bude tento materiál ověřován a upravován během letní skupinové výuky. Vytvořený materiál bude dostupný online ke stažení na stránkách organizace www.p-p-i.cz. Jeho vytištěná verze bude v omezeném počtu výtisků zdarma distribuována do škol v Ústecké kraji. S metodikou k výukovému materiálu se pedagogové budou moci blíže seznámit na 2 seminářích, které v rámci projektu proběhnou.

Prosím, kontaktujte nás na emailu usti@p-p-i.cz, pokud máte ve třídě cizince ve věku 11-19 let pobývajícího v Ústeckém kraji, který je v ČR méně než 18 měsíců, a měl by zájem o kurz českého jazyka.

metodika čeština 11+ 

učebnice čeština 11+

Kontaktní osoby:
Daniela Hrdličková – daniela.hrdlickova@p-p-i.cz
Lenka Kršková – lenka.krskova@p-p-i.cz