Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.
Financováno: Ministerstvo vnitra ČR – dotační titul integrace cizinců, Statutární město Ústí nad Labem, Nadace ČEZ, Ústecký kraj, Evropská komise, UMO Ústí nad Labem – město

Barevná planeta je festival, na kterém probíhá jedno z největších setkání s cizinci v ČR a se koná pod záštitou primátora Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Petrem Nedvědickým a starostkou ÚMO města Ústí nad Labem Mgr. Hanou Štrymplovou.
Hlavní vrchol festivalu se bude v roce 2019 konat opět venku na veřejném prostranství v centru města Ústí nad Labem, a to 7. září (13:00–22:00 hod.), a bude přístupný návštěvníkům zdarma. Počítáme s cca 9 000 návštěvníky při nedeštivém počasí. Produkce proběhne na 3 podiích. Do festivalu se zapojí i přilehlé kluby v centru města.
Celý projekt je zamýšlen jako festival – tedy svátek – odlišných kultur, které jsou představovány v různých formách. Vystupují zde umělci jak z řad profesionálů, tak i amatérů. Barevná planeta představuje pro jednotlivá etnika a národnostní menšiny možnost prezentace vlastní kultury a vlastního způsobu života prostřednictvím hudby, tance, fotografií, ukázek tradičních oděvů či ochutnávky jídel. Na festivalu se podílí jak komunity cizinců žijící v ÚK, tak spousta dobrovolníků, základní školy, divadla a další instituce v UNL.

WWW.BAREVNAPLANETA.CZ