Project period: 2020

Place of realization: Ústecký kraj

Implementer:: Poradna pro integraci,z.ú.

Funded by: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2020“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytování přímé asistence cizincům ze třetích zemí na oddělení pobytu cizinců OAMP a v terénu, v místech s větší koncentrací cílové skupiny. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatelů služeb a jejich specifické životní situace. Poskytované služby vedou ke zlepšení informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. Dále jsou uživatelé informováni o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR a o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému v ČR.  Přímá asistence je poskytována konzultanty pro cizince, právním konzultantem a interkulturními asistenty z řad Vietnamské komunity.

Cílová skupina: Státní příslušníci třetích zemí pobývajících na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů a také osoby požívající postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany. Do cílové skupiny nespadají občané EU ani státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.

Místo realizace projektu: Vyhrazený prostor pracoviště OAMP v Ústí nad Labem a v Chomutově

Přínosem projektu bylo zejména zvýšení informovanosti cílové skupiny a eliminace překážek k úspěšné integraci.