Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

V rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb probíhají tři základní aktivity:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• poskytování informací týkajících se práv a povinností rodin
• sociální poradenství

V rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností poskytujeme pomoc dětem při studiu (kurzy českého jazyka, pomoc při domácí přípravě do školy, doučování), realizujeme volnočasové a neformálně-vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi za účelem poznávání nového prostředí a regionu.


S rodinami komunikujeme nejen o fungování české společnosti v oblasti rodinného života a výkonu rodičovských práv a povinností. Rodinám poskutejeme pomoc při zabezpečování základních prostředků na živobytí, prostřednictvím dávek hmotné nouze, státní sociální podpory apod., při jednání se zdravotními pojišťovnami a zařízeními zdravotní péče, při vyhledávání zaměstnání nebo nového bydlení.  Na základě této služby rovněž rozšiřujeme spolupráci se školami, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími institucemi, které rodiny běžně využívají.

Pracoviště

Praha 1

Poradna pro integraci:

tel: +420 603 281 269,

Opletalova 921/6,

110 00 Praha 1,

IČ: 67362621,

praha@p-p-i.cz

 

Ústí nad Labem

Pondělí 13:00 - 17:00

Úterý 13:00 - 16:00 (terén)

Středa 9:00 - 14:00

Čtvrtek 13:00 - 17:00

Pátek 13:00 - 17:00 (terén)

 

Kontaktní informace:

Vedoucí sociálního oddělení: Hana Semerádová
Sociální pracovnice: Lenka Richterová

Tel.: +420 475 208 449

mobil: +420 731 175 833
e-mail: usti@p-p-i.cz