Přednášky a workshopy

Prostřednictvím rozmanitých workshopů představujeme české veřejnosti specifické tradice, zvyky i dovednosti jednotlivých komunit cizinců žijících v České republice. Lidé všech generací tak mají možnost seznámit se s multikulturním prostředím, naučit se novým dovednostem a zprostředkovaně poznat exotické země a lidé z nich pocházející. České majoritě tak pomáháme překonávat předsudky a xenofobii vůči cizincům. Prostřednictvím těchto akcí zároveň informujeme veřejnost o činnosti Poradny pro integraci a seznamujeme je s cizineckou problematikou.

V minulých letech jsme pořádali workshopy zaměřené na výrobu sushi, čajové obřady nebo dílny vytváření origami, uspořádali jsme africké odpoledne s bubnováním či výtvarné workshopy. Veškeré workshopy vedli samotní cizinci, kteří dané techniky a tradice ovládají.

Pracoviště

Ústí nad Labem

Pondělí 9:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 15:00

Kontaktní informace:

Vedoucí vzdělávacích a integračních pracovníků: Daniela Pettrichová
Vzdělávací pracovnice: Lenka Kršková

tel.: +420 475 208 449
e-mail: usti@p-p-i.cz