Poradenství pro školy

Poradenství pro školy

 
Školám nabízíme individuální poradenství, týkající se metod výuky dětí cizinců  a přístupu k nim.  Zajišťujeme průvodcovství mezi rodinou dítěte - cizince a novou školou, seznamujeme rodiče se školním systémem, včetně poskytování informací o školním řádu, způsobu omlouvání apod. Školám nabízíme asistenci při komunikaci s rodinou v případě jazykové bariéry. Organizujeme semináře pro pedagogické pracovníky, které se věnují problematice vzdělávání cizinců, přístupu k jednotlivým etnickým menšinám a výuce češtiny jako cizího jazyka. 
 

Poradenství pro pedagogicko-psychologické poradny

 
Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami pomáháme začlenit děti – cizince do vzdělávacího procesu (pomáháme zejména při odkladech školní docházky a zařazení do prvních tříd). Pro pracovníky pedagogicko - psychologických poraden organizujeme školení, zaměřená na práci s dětmi-cizinci. 
 

Pracoviště

Praha 1

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 12:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00

 

Kontaktní informace:

Vzdělávací pracovnice:

Mgr. Kristýna Kratochvílová

mobil: +420 734 154 229
e-mail: praha@p-p-i.cz

 

 

Ústí nad Labem

Pondělí 9:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 15:00

Kontaktní informace:

Vzdělávací pracovnice:

Mgr. Daniela Pettrichová
Lenka Kršková

tel.: +420 475 208 449
e-mail: usti@p-p-i.cz