Multikulturní aktivity

Multikulturní aktivity připravujeme za účelem podpory integrace cizinců, kteří trvale žijí v České republice. Česká veřejnost se tak prostřednictvím umění, hudby, tance či ochutnávek pokrmů seznamuje se způsobem života jednotlivých etnik, s jejich kulturou a tradicemi. V rámci multikulturních akcí, mezi které patří etnické hudební večery, výstavy nebo oslavy národních svátků, prezentujeme kulturní specifika vybraných komunit a zároveň se snažíme naše klienty podporovat v zachování původních kulturních i historických identit. Do přípravy programů etnických večerů a oslav svátků zapojujeme samotné cizince, kteří jsou tak nejen účinkujícími těchto akcí, ale také jejich aktivními spoluorganizátory.
 

Jaké multikulturní aktivity pořádáme? 

Pravidelně připravujeme AFRICKÉ DNY, kde se veřejnost naučí bubnovat a seznamuje se s africkou hudbou i africkými pokrmy. Ve spolupráci s mongolskou komunitou každý rok pořádáme oslavu národního mongolského svátku NADAAM v Úštěku, také podporujeme Kurdy v oslavách svátku NEWROZ a pomáháme vietnamskému svazu z Ústí nad Labem s organizací oslav k příležitosti VIETNAMSKÉHO NOVÉHO ROKU. V minulých letech jsme pořádali AFGHÁNSKÝ VEČER, který představil afghánskou hudbu, tanec i tradiční oblečení, a také BĚLORUSKÝ či BALKÁNSKÝ VEČER zaměřený na hudbu a pokrmy z těchto zemí a další multietnické akce.

Pracoviště

Ústí nad Labem

Pondělí 9:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 15:00

Kontaktní informace:

Vzdělávací pracovnice: Daniela Hrdličková
tel.: +420 475 208 449
e-mail: usti@p-p-i.cz