Čeština pro školy

Nabízíme školám výuku českého jazyka:
 

Kurzy pro základní a střední školy a individuální výuka


Poradna pro integraci provozuje sociální podnik JAZYKOVOU ŠKOLU CZECH IN (www.czechinskola.cz). Jazyková škola Czech IN připravuje kurzy podporující jazykovou integraci dětí cizinců na základních a středních školách. Výuka je vedena zkušenými lektory v českém jazyce a zaměřuje se na celkové zlepšení mluveného i psaného projevu a rozšiřování slovní zásoby. Zároveň je zohledňován specifický vzdělávací program škol, tak aby kurz efektivně doplňoval resp. procvičoval znalosti, které děti získávají ve škole. 
Výuka probíhá v příjemné, hravé a bezpečné atmosféře a je koncipována tak, aby děti zároveň vzdělávala i bavila, bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Samozřejmostí je individuální přístup k dětem a kulturně citlivé pojetí výuky, které vychází ze znalosti jejich sociokulturního zázemí.  Lektoři se zde mohou opřít o mnohaleté zkušenosti práce s cizinci zaměstnanců Poradny pro integraci. Každý kurz se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám škol, tak aby nebyla narušena vlastní výuka, především co se týče četnosti a doby konání kurzu češtiny.
 

Individuální dotované kurzy

Poradna pro integraci opakovaně žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další dárce o finanční podporu individuálních kurzů češtiny pro děti ze sociálně slabšího prostředí. Omezenému počtu dětí cizinců z Ústeckého kraje a Prahy proto můžeme nabídnout individuální kurzy zdarma. V případě, že na Vaší škole je potřeba jaz ykové výuky dětí, kterou  rodiče nemohou uhradit, neváhejte se na nás obrátit. V případě, že bude aktuálně probíhat projekt, nabídneme dětem výuku českého jazyka zdarma.
 

Podpora škol při získání dotací na výuku českého jazyka

V případě, že má Vaše škola zájem ucházet se o finanční podporu Ministerstve školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výuky českého jazyka dětí cizinců, nabízíme Vám naše služby při přípravě projektových žádostí a následného zajištění jazykové výuky. Máme bohaté zkušenosti jak s vypracováním žádostí, tak s realizací kvalitních kurzů přizpůsobených potřebám dětí.

Pracoviště

Praha 1

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00

Kontaktní informace:

Vzdělávací pracovnice:

Mgr. Kristýna Kratochvílová

mobil: +420 734 154 229
e-mail: kristyna.kratochvilova@p-p-i.cz

 

Ústí nad Labem

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00

Kontaktní informace:

Vzdělávací a integrační aktivity:

Mgr. Daniela Pettrichová

Tel.: +420 475 216 536
e-mail: daniela.pettrichova@p-p-i.cz