O PPI

Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace – zapsaný ústav.  Našim cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život.

Cizincům, kteří do ČR přichází ze zemí mimo EU, poskytujeme:
  • sociální poradenství
  • právní poradenství
  • poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí
  • zajišťujeme doučování dětí 
  • výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny
  • podporujeme kulturní identitu a aktivity komunit cizinců žijících v ČR
 
Další oblastí našeho působení je podpora respektu k odlišnosti a rovné příležitosti cizinců v české populaci:
  • zpracováváme analýzy a publikace zaměřené na život cizinců v České republice
  • organizujeme multikulturní festival
  • vydáváme BulletIN Poradny pro integraci o cizincích a pro cizince žijící v ČR
  • realizujeme informační kampaně, přednášky, workshopy a další aktivity

Prostřednictívm těchto aktivit chceme české populaci přiblížit problematiku migrace a vysvětlit nejen těžkosti, jimž migranti a migrantky čelí, ale také přínosy, které pro Českou republiku představují.

 
Naše organizace vznikla již v roce 1997, máme tak za sebou dlouholetou zkušenost s prací s cizinci a patříme mezi expertní organizace v této oblasti. I z toho důvodu dlouhodobě zajišťujeme aktivity pro integraci cizinců. V Ústeckém kraji vedeme Centrum na podporu integrace cizinců (www.centrumcizincu.cz) a jako odborný partner se podílíme na chodu Integračního centra Praha (www.icpraha.com). Poskytujeme registrované odborné sociální služby a vedeme velké i menší  projekty specializované na vybrané aspekty podpory rovných příležitostí cizinců.
 
Více o organizaci naleznete v Zakládací listině zapsaného ústavu.