Důležité odkazy

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji a Barevná planeta

Poradna pro integraci realizuje projekty Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji a Barevná planeta. Více  naleznete na webových stránkách projektů:
Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji
Festival Barevná planeta


Integrační centra v ČR

Ve většině krajů ČR působí centra na podporu integrace cizinců, které poskytují bezplatné služby cizincům. Seznam center a odkazy na jejich stránky:
http://www.integracnicentra.cz/


Neziskové organizace, které poskytují bezplatné služby cizincům a zabývají se oblastí migrace

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Sdružení pro integraci a migraci
InBáze Berkat
Multikulturní centrum Praha
Člověk v tísni, o. p. s.
Sdružení občanů zabývajících se emigranty
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Evropská kontaktní skupina o.s.
Most pro lidská práva, o.s.
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s.


Důležité webové stránky

www.domavcr.cz
www.cizinci.cz


Úřady

Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR
Cizinecká policie


Důležité telefonické kontakty

Tísňové volání: 112
Hasiči: 150
Zdravotnická záchranná služba: 155
Policie: 158