Bulletin

BulletIN je časopis Poradny pro integraci, který vydáváme pro cizince, o cizincích žijících v ČR, ale také pro českou veřejnost. Časopis se věnuje různým tématům, které se dotýkají oblasti migrace, ale také tématům, které se týkají života v České republice, jako je kultura, sport, životní styl a podobně. Našim cílem je psát články, které zaujmou čtenáře, které jim přiblíží osudy zajímavých osobností a také blíže představí Českou republiku a možnosti, které nám všem nabízí.

BulletIN je čtvrtletník a všechny doposud vydaná čísla Vám nabízíme v elektronické podobě.

Rok 2011

BulletIn vol. 1

 

Rok 2012

BulletIN vol. 2

BuiletIN vol. 3

BulletiIN vol. 4

 

Rok 2013

BulletIN vol. 5

BulletIN vol. 6

 

Rok 2014

BulletIN vol. 7