Zahájení projektu Otevřete dveře azylantům IV.

 V rámci projektu usilujeme o rozšíření informací o Státním integračním programu v oblasti bydlení, který je zaměřen na osoby, kterým byl v ČR udělen azyl. Jeho podstatou je zvýšit nabídky vhodného integračního bydlení, které v současné době neodpovídají poptávce. Cílem projektu je zvýšit povědomí a informovanost mezi azylanty, širokou veřejností, zástupci obcí a měst a mezi jinými institucemi o problematice integrace azylantů v oblasti bydlení.

„Jedním z dílčích cílů projektu je seznámit azylanty s možnostmi ubytování v ČR a motivovat je k nalezení samostatného bydlení mimo azylová integrační střediska.“komentovala význam projektu sociální pracovnice Andrea Předotová.

Základním principem projektu je pomoci azylantům překlenout počáteční problémy s vyhledáváním bydlení a zabránit tak sociální exkluzi. Pracovníci Poradny pro integraci usilují o zvyšování motivace a podporu samostatnosti azylantů při vyhledávání bydlení. Za tímto účelem nabízí Poradna pro integraci odborné sociální a právní poradenství, asistenci při jednáních na úřadech a poskytuje informace o trhu s nemovitostmi v ČR.

„V návaznosti na další úspěšné projekty z minulých let, očekáváme  úzkou a vzájemnou spolupráci všech zmíněných institucí a široké veřejnosti.“ dodala Andrea Předotová.

Tisková zpráve k zahájení projektu