Zahájení projektu Adaptace azylantů v novém domově IV.

Projekt je zaměřen na odbornou pomoc osobám, kterým byl v ČR udělen azyl a usiluje o začlenění azylantů do majoritní společnosti po nastěhování do nového bydliště. Cílem projektu je pomoci azylantům se zorientovat v novém prostředí a překonat počáteční strach a nejistotu.

„Po příchodu do nového domova musí azylanti překonávat bezpočet bariér, které jim brání žít plnohodnotný život. V rámci tohoto projektu jim bude poskytnuto komplexní odborné poradenství a asistence, které jim umožní se zorientovat v novém prostředí.“ představila význam projektu sociální pracovnice Andrea Předotová.

Pracovníci Poradny pro integraci usilují o výše zmíněné cíle prostřednictvím poskytování sociálně-právního poradenství, osobních asistencí při komunikaci s úřady a dalšími institucemi. Pomoc bude poskytnuta především v oblasti zajištění sociálních dávek, lékařské péče, vzdělávání a zaměstnávání. Nezbytným krokem projektu je motivovat osoby ke zvyšování jejich kompetencí, aby v ČR mohli žít plnohodnotný život. Zvláštní pozornost je věnována zranitelným skupinám, které neovládají znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

„Stejně tak, jak tomu bylo v předcházejících letech, očekáváme zájem nejen ze strany azylantů, ale také široké veřejnosti a doufáme, že se naše úspěšná spolupráce s našimi partnery bude i nadále rozvíjet.“ dodala závěrem Andrea Předotová.

Tisková zpráva k zahájení projektu