Ukončení projektu Individuální výuka českého jazyka dětí cizinců

Nestátní nezisková organizace Poradna pro integraci, o. s. realizovala v hlavním městě Praha a v Ústeckém kraji projekt s názvem „Individuální výuka českého jazyka pro děti cizinců, který byl již třetím rokem podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci tohoto projektu se podařilo zajistit individuální kurz českého jazyka pro 42 dětí cizinců žijících v Praze a ve 14 městech Ústeckého kraje. Na realizaci kurzů se podílelo 14 lektorů, kteří spolupracující s Poradnou pro integraci při vyučování kurzů českého jazyka pro děti i dospělé, a 7 lektorů-učitelů ze škol, kam děti cizinci dochází. Lektorům byla poskytnuta metodologická podpora i výukové materiály. Díky konceptu projektu měli lektoři možnost se skutečně zaměřit na oblast, která dětem působila nejvýraznější potíže, zohledňovat preferovaný učební styl a zároveň postupovat tempem odpovídajícím schopnostem, potřebám a skutečným znalostem každého dítěte. Jednotlivé individuální kurzy českého jazyka byly tedy daleko intenzivnější a efektivnější, než by tomu bylo v případě skupinové výuky. „Projekt se v praxi osvědčil jako velmi vhodný a účinný nástroj pro zvýšení jazykové kompetence a zmírnění jazykového handicapu dětí cizinců. Absolvování individuální výuky českého jazyka dětem usnadnilo zapojení se jak do běžného vzdělávacího procesu, tak také do kolektivu vrstevníků i české společnosti obecně,“ poznamenává koordinátorka pražských kurzů Kristýna Kratochvílová.

V případě dotazů ke vzdělávání dětí cizinců se i po skončení projektu lze obracet na pracovníky Poradny pro integraci.

KONTAKT:  Poradna pro integraci


Mgr. Daniela Pettrichová

usti@p-p-i.cz, tel. 732 827 177

 

Kristýna Kratochvílová

praha@p-p-i.cz, tel. 734 154 229