Přednáška o buddhismu

Akce

Přednáška o buddhismu / 15.11.2012

Přednáška se koná v místnost CS-323 Filosofické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně od 11:00-13:00. Je otevřena všem zájemcům z řad veřejnosti i studentů