PPI členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Poradna pro integraci je nově členem i Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

http://clenove.avpo.cz/katalog/5/