Kurz interkulturních dovedností

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.